Game: Ai là triệu phú (Tiếng Anh)Mô tả:
Game: Ai là Triệu Phú (Phiên bản tiếng Anh). Nên đòi hỏi bạn phải biết chút tiếng Anh đó. Cách thức chơi giống y như chương trình "Ai là Triệu Phú" trên kênh VTV3 :D

- HỘP CHAT -